Eerste AHLS cursus in Ierland

De eerste AHLS provider/instructor cursus in Ierland is met goed gevolg afgerond. De lokale organisatoren, twee SEH-artsen, werden bij de planning en uitvoering ondersteund door de AHLS Regional Director Marc Ruijten. De cursus vond van 20-22 maart jl. plaats in het trainingscentrum van de Ierse VN-troepen op Curragh Camp, een legerbasis in midden-Ierland. Alle cursisten van de Provider én instructor cursussen zijn geslaagd.
We feliciteren onze Ierse collega’s met de succesvolle cursus. En we vieren dat de AHLS nu in een nieuwe EU lidstaat beschikbaar is gekomen. Zo kunnen we nog meer artsen en verpleegkundigen leren om acute intoxicaties beter te managen. Voor meer informatie over de Nederlandse ( en Nederlandstalige) AHLS cursus bij Hazolutions klik hier.

Nieuwe AHLS instructeurs

Op 13 februari heeft Hazolutions een opleiding AHLS instructeur georganiseerd. Vier nieuwe instructeurs hebben de opleiding met goed gevolg afgerond. Wij feliciteren Cara Jager, Monique Grunstra, Marieke de Regt en Luuk Römers met het behalen van het certificaat. Wij hopen ze later dit jaar in de AHLS cursus te verwelkomen.

Wij hopen u te mogen begroeten om ze in actie te zien. U kunt zich op de website https://www.hazolutions.nl/cursussen/ahls/ nog inschrijven voor alle AHLS cursussen van 2019.

Herziene handreiking decontaminatie beschikbaar

Vrijwel elke week worden de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance, ergens in Nederland geconfronteerd met een situatie waarbij besmetting van een slachtoffer met gevaarlijk stoffen een rol speelt. Om veilig en effectief te kunnen optreden moeten de hulpdiensten daar effectief op zijn voorbereid. De coöperatie Hazolutions spant zich in om deze groepen daarbij adequaat te ondersteunen door het verstrekken van informatie en door opleiden, trainen en oefenen.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in opdracht van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio recent de Handreiking Decontaminatie 1.1 uitgebracht. Het coöperatie-lid Marc Ruijten is sinds kort lid van de expertgroep voor deze publicatie.

De herziene versie is gericht op het verstandig omgaan met kleinschalige en grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze filosofie is geheel in lijn met de benadering van Hazolutions: het bereiken van een proportioneel, realistisch en haalbaar niveau van voorbereiding op incidenten met gevaarlijke stoffen. U komt deze werkwijze tegen in onze AHLS-cursussen en bij onze advieswerkzaamheden.

De Handreiking Decontaminatie 1.1 is te downloaden via de website van het IFV.

Natuurlijk is niet altijd gezond

Door mensen geproduceerde chemicaliën zijn al snel verdacht. Toch is de natuur minstens zo goed als de mens in het produceren van gevaarlijke stoffen, en vaak in substantiële hoeveelheden. De Caraïben worden momenteel geplaagd door aanspoelend Sargassum zeewier. Na enkele dagen op het droge ontleden de organismen en scheiden waterstofsulfide en ammoniak af. Op enkele eilanden zijn al duizenden gevallen van acute klachten door blootstelling aan deze stoffen gemeld, inclusief een aantal casus die een IC-behandeling nodig hadden. Lees verder in dit artikel uit the Lancet: Sargassum zeewier Caraïbische eilanden