Blog

Eerste AHLS cursus in Ierland

De eerste AHLS provider/instructor cursus in Ierland is met goed gevolg afgerond. De lokale organisatoren, twee SEH-artsen, werden bij de planning en uitvoering ondersteund door de AHLS Regional Director Marc Ruijten. De cursus vond van 20-22 maart jl. plaats in het...

Lees meer

Nieuwe AHLS instructeurs

Op 13 februari heeft Hazolutions een opleiding AHLS instructeur georganiseerd. Vier nieuwe instructeurs hebben de opleiding met goed gevolg afgerond. Wij feliciteren Cara Jager, Monique Grunstra, Marieke de Regt en Luuk Römers met het behalen van het certificaat. Wij...

Lees meer

Calamiteitenhospitaal inloopweek

Het calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht heeft een inloopweek van maandag 18 t/m vrijdag 22 maart 2019. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze unieke organisatie en de mogelijkheden die ze hebben voor de opvang van patiënten bij o.a. grootschalige...

Lees meer

Herziene handreiking decontaminatie beschikbaar

Vrijwel elke week worden de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance, ergens in Nederland geconfronteerd met een situatie waarbij besmetting van een slachtoffer met gevaarlijk stoffen een rol speelt. Om veilig en effectief te kunnen optreden moeten de hulpdiensten...

Lees meer

Natuurlijk is niet altijd gezond

Door mensen geproduceerde chemicaliën zijn al snel verdacht. Toch is de natuur minstens zo goed als de mens in het produceren van gevaarlijke stoffen, en vaak in substantiële hoeveelheden. De Caraïben worden momenteel geplaagd door aanspoelend Sargassum zeewier. Na...

Lees meer

AHLS vanaf 2019 bij Hazolutions

De cursus Advanced Hazmat Life Support (AHLS) zal vanaf 2019 onder verantwoordelijkheid van Hazolutions worden uitgevoerd. De cursusdata voor 2019 zijn: 14 & 15 maart (Nieuwegein) 12 & 13 september (Houten) 19 & 20 november (Houten) 12 & 13 december...

Lees meer

NVIC jaaroverzicht 2017 gepubliceerd

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) publiceert ieder jaar een overzicht van de acute intoxicaties en incidenten waarover zij zijn geconsulteerd door zorg- en hulpverleners. Het NVIC jaaroverzicht 2017 geeft interessant inzicht in trends bij acute...

Lees meer