Blog

Natuurlijk is niet altijd gezond

Door mensen geproduceerde chemicaliën zijn al snel verdacht. Toch is de natuur minstens zo goed als de mens in het produceren van gevaarlijke stoffen, en vaak in substantiële hoeveelheden. De Caraïben worden momenteel geplaagd door aanspoelend Sargassum zeewier. Na...

Lees meer

AHLS vanaf 2019 bij Hazolutions

De cursus Advanced Hazmat Life Support (AHLS) zal vanaf 2019 onder verantwoordelijkheid van Hazolutions worden uitgevoerd. De cursusdata voor 2019 zijn: 14 & 15 maart (Nieuwegein) 12 & 13 september (Houten) 19 & 20 november (Houten) 12 & 13 december...

Lees meer

NVIC jaaroverzicht 2017 gepubliceerd

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) publiceert ieder jaar een overzicht van de acute intoxicaties en incidenten waarover zij zijn geconsulteerd door zorg- en hulpverleners. Het NVIC jaaroverzicht 2017 geeft interessant inzicht in trends bij acute...

Lees meer