Advanced Hazmat Life Support 

AHLS

Advanced Hazmat Life Support

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) behandelt de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast etiologie en incidentie gaat de cursus vooral in op herkenning en classificatie van klachten en symptomen in toxidromen en op algemene en specifieke (antidota) behandelprincipes van acute intoxicaties met gevaarlijke stoffen op de werkplek, milieu, hobby en in het huishouden. Het daartoe ontwikkelde AHLS-algoritme is daarbij de leidraad. 

Inhoud cursus

De cursist leert in de cursus Advanced HazMat Life Support bij Hazolutions de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast de vijf hoofdgroepen van gevaarlijke stoffen wordt aandacht besteed aan de drie hoofdgroepen van agentia die kunnen worden aangewend bij terroristische aanslagen. De cursus werkt vanuit de klachten en symptomen van de patiënt. Op basis hiervan kan een eerste indeling worden gemaakt en kan een eerste behandeling worden ingezet. Pas na identificatie van de stof kan definitieve behandeling worden gegeven. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan persoonlijke veiligheid en organisatie van de (pre)hospitale opvang van chemisch besmette patiënten. De cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en practica, en behandelt veel casuïstiek. 

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) is de cursist in staat om:

  • De etiologie en incidentie van ongevallen met gevaarlijke stoffen te benoemen.
  • Verschillende niveaus van persoonlijke bescherming te benoemen.
  • De vijf toxidromen van gevaarlijke stoffen te benoemen.
  • Te handelen naar het toxicologisch paradigma.
  • De verschillende vormen van (vermeende) agentia te benoemen zoals deze bij terroristische aanslagen kunnen worden gebruikt.
  • De voorzorgsmaatregelen en (persoonlijke) bescherming te benoemen die zowel op de plaats incident als bij de eerste opvang in het ziekenhuis genomen moeten worden.
  • Van diverse stoffen aan te geven op welke orgaansystemen zij inwerken, of op welke metabole processen deze stoffen ingrijpen op cellulair niveau.
  • Van een aantal antidota de indicaties, contra-indicaties en dosering te benoemen voor therapie bij acute intoxicatie met bepaalde gevaarlijke stoffen.

 Accreditatie

ABAN, V&VN, VSR, NVSHV
Zichtbaar in GAIA als vinkje ‘Algemene nascholing’ AAN staat.

Account bij AHLS-organisatie

Na uw aanmelding maken wij voor u een account aan bij de AHLS-organisatie op het opgegeven e-mailadres. Dit account is nodig voor registratie als ‘AHLS provider’ en het ontvangen van uw  AHLS-certificaat als u het eindexamen met goed gevolg aflegt. Zonder dit account ontvangt u geen certificaat.

Download folder: AHLS folder 2023

Cursusdata en -locaties 

QT Time, Houten

4 & 5 April 2024
5 & 6 September 2024
11 & 12 November 2024
2 & 3 December 2024

Cursustijd: beide dagen 08:30 – 17:00

Cursusprijs: € 1045

Voorbereiding

De voorbereiding op de cursus vraagt enige inspanning. De AHLS manual is ca 500 pagina’s en in het Engels. We sturen de manual 4-6 weken voor de cursus toe. Reken op 24-40 uur voorbereiding. Voorafgaand aan de cursus maakt u een pre-test, na afloop maakt u een examen. 

Samenwerking QT Time

De cursus wordt administratief afgehandeld door QT Time. Contactinformatie voor alle vragen over de cursussen:
Tel: 085 – 007 5040 of Mail: cursus@qttime.nl.

Na uw opgave verstuurt QT Time de bevestiging van inschrijving en de factuur doorgaans binnen 10 dagen.