Opleiding

CBRN aandachtsfunctionaris ziekenhuis

CBRN Aandachtsfunctionaris Ziekenhuis 

Zorgverleners in ziekenhuizen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten blootgesteld aan Chemische, en soms aan Biologische of Radiologische agentia (samen: CBRN). De medische benadering van dergelijke patiënten komt grotendeels overeen met die van andere patiënten op de SEH. Toch vereist een adequate opvang van chemisch blootgestelde of besmette patiënten enige extra kennis, afspraken/procedures en spullen van de SEH en haar medewerkers. 
Op veel SEH afdelingen is een CBRN Aandachtsfunctionaris (AF) aangesteld die de SEH-leiding ondersteunt bij het ‘CBRN-proof’ krijgen en houden van de SEH. Meestal is dat een verpleegkundige met de opleiding CBRN AF.
De cursus is eigendom van en wordt uitgevoerd onder auspiciën van het NAZB.

Inhoud cursus

De cursus CBRN AF leidt de deelnemers op om de volgende drie rollen effectief te kunnen uitvoeren:

  • Ondersteunen van de SEH-leiding bij het ‘CBRN proof’ maken en houden van de SEH.
  • Coachen en eerstelijns vraagbaak van de SEH-medewerkers bij het doorlopen van de e-learning.
  • Instructie geven bij de praktijktraining met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). 

De cursus is gebaseerd op de werkwijze zoals beschreven in de leidraad opvang chemische slachtoffers van het NAZB en TC West.

Leerdoelen

Ten aanzien van het ‘CBRN proof’ maken van de SEH kan en weet de CBRN AF:

  • Weet wat er geregeld moet worden om een SEH ‘CBRN-proof’ te maken.
  • Kan een CBRN OTO plan initiëren en in gang zetten.
  • Kan (met ondersteuning) op hoofdlijnen inzicht bieden in het risicoprofiel van het adherentiegebied. 

Ten aanzien van de acute opvang kan de CBRN AF:

  • Kan SEH-medewerkers onderwijzen over de acute opvang van chemisch besmette patiënten.
  • Kan eenvoudige vragen van SEH-medewerkers over opvang van chemisch besmette patiënten, beoordeling van de risico’s en keuze/gebruik van PBM  beantwoorden, en de ingewikkelde vragen juist doorverwijzen. 
  • Kan zelfstandig een chemisch besmet slachtoffer effectief  ontsmetten in een horizontaal opgeschaalde organisatie, met inachtneming van eigen veiligheid.
  • Kan praktijkinstructie geven over PBM, daarbij deelnemers observeren en beoordelen en effectief feedback geven.

Accreditatie

V&VN, NVSHV (vooralsnog alleen voor het onderdeel e-learning; accreditatie voor gehele cursus is in aanvraag)

Download cursusgids: Cursusgids CBRN AF 2019

Cursusdata en -locaties 

De opleiding bestaat uit e-learning, voorbereiding (totaal ca 2 dagen) en 2 dagen contactonderwijs. Met onderstaand formulier kun je je opgeven voor een van de cursusdata.De cursus gaat door bij 6-8 deelnemers; bij minder dan 6 deelnemers wordt een cursusdatum geannuleerd.

Op basis van herkomst van de cursisten organiseren we het contactonderwijs op een geschikte locatie. Eerdere cursussen zijn uitgevoerd in deelnemende ziekenhuizen, het calamiteitenhospitaal en het Defensie CBRN centrum in Vught. Omdat locatiekosten sterk verschillen worden deze later hoofdelijk omgeslagen.

Cursusprijs

De kosten bedragen €1250 (geen BTW) plus kosten voor de locatie, en worden vaak direct in rekening gebracht bij de OTO coördinator van de ROAZ regio. De cursus is incl. volledige verzorging overdag.

Cursustijd: beide dagen 08:20 – 17:00

Voorbereiding

De voorbereiding op de cursus vraagt enige inspanning. Eerst volbrengt u de NAZB CBRN e-learning. Vervolgens bestudeert u delen van de NAZB leidraad (rode, gele, blauwe boekje). Tenslotte maakt u de huiswerkopdrachten voor de 2 cursusdagen. Reken op ca 2 dagen voor de voorbereiding.

Certificaat

Na afloop van de opleiding beoordelen de docenten uw geschiktheid voor (onderdelen van) de rol van CBRN AF. U ontvangt een certificaat van deelname met deze beoordeling.
Zodra de cursus is geaccrediteerd verzorgen wij na deelname uiteraard ook de accreditatie.

 

Opgeven cursus

Gegevens deelnemer

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.