Opleiding

CBRN aandachtsfunctionaris ziekenhuis

CBRN Aandachtsfunctionaris Ziekenhuis 
Zorgverleners in ziekenhuizen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten blootgesteld aan Chemische, en soms aan Biologische of Radiologische agentia (samen: CBRN). De medische benadering van dergelijke patiënten komt grotendeels overeen met die van andere patiënten op de SEH. Toch vereist een adequate opvang van chemisch blootgestelde of besmette patiënten enige extra kennis, afspraken/procedures en spullen van de SEH en haar medewerkers. 
Op veel SEH afdelingen is een CBRN Aandachtsfunctionaris (AF) aangesteld die de SEH-leiding ondersteunt bij het ‘CBRN-proof’ krijgen en houden van de SEH. Meestal is dat een verpleegkundige met de opleiding CBRN AF.
De cursus is eigendom van en wordt uitgevoerd onder auspiciën van het NAZB.

Inhoud cursus
De cursus CBRN AF leidt de deelnemers op om de volgende drie rollen effectief te kunnen uitvoeren:

  • Ondersteunen van de SEH-leiding bij het ‘CBRN proof’ maken en houden van de SEH.
  • Coachen en eerstelijns vraagbaak van de SEH-medewerkers bij het doorlopen van de e-learning.
  • Instructie geven bij de praktijktraining met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). 

De cursus is gebaseerd op de werkwijze zoals beschreven in de leidraad opvang chemische slachtoffers van het NAZB en TC West.

Leerdoelen
Ten aanzien van het ‘CBRN proof’ maken van de SEH kan en weet de CBRN AF:

  • Weet wat er geregeld moet worden om een SEH ‘CBRN-proof’ te maken.
  • Kan een CBRN OTO plan initiëren en in gang zetten.
  • Kan (met ondersteuning) op hoofdlijnen inzicht bieden in het risicoprofiel van het adherentiegebied. 

Ten aanzien van de acute opvang kan de CBRN AF:

  • Kan SEH-medewerkers onderwijzen over de acute opvang van chemisch besmette patiënten.
  • Kan eenvoudige vragen van SEH-medewerkers over opvang van chemisch besmette patiënten, beoordeling van de risico’s en keuze/gebruik van PBM  beantwoorden, en de ingewikkelde vragen juist doorverwijzen. 
  • Kan zelfstandig een chemisch besmet slachtoffer effectief  ontsmetten in een horizontaal opgeschaalde organisatie, met inachtneming van eigen veiligheid.
  • Kan praktijkinstructie geven over PBM, daarbij deelnemers observeren en beoordelen en effectief feedback geven.

Accreditatie
V&VN, NVSHV 

Download cursusgids: Cursusgids CBRN AF 2023

Cursusdata en -locaties 
De opleiding bestaat uit e-learning, voorbereiding (totaal ca 2 dagen) en 2 dagen contactonderwijs. De cursus gaat door bij 6-8 deelnemers; bij minder dan 6 deelnemers wordt een cursusdatum geannuleerd. Met onderstaand formulier kun je je opgeven voor een van de cursusdata in 2024, alle bij QT Time in Nieuwegein:

21 & 22 maart 2024
6 & 7 juni 2024
10 & 11 oktober 2024
21 & 22 november 2024

Op indicatie worden extra cursussen georgansieerd, eventueel ook op andere locaties.

Cursusprijs
De kosten bedragen €1400 (geen BTW) incl volledige verzorging overdag.

Cursustijd: beide dagen 08:20 – 17:00

Voorbereiding
De voorbereiding op de cursus vraagt enige inspanning. Eerst volbrengt u de NAZB CBRN e-learning. Vervolgens bestudeert u delen van de NAZB leidraad (rode, gele, blauwe boekje). Tenslotte maakt u de huiswerkopdrachten voor de 2 cursusdagen. Reken op ca 16-20 uur voor de voorbereiding.

Certificaat
Na afloop van de opleiding beoordelen de docenten uw geschiktheid voor (onderdelen van) de rol van CBRN AF. U ontvangt een certificaat van deelname met deze beoordeling.
Zodra de cursus is geaccrediteerd verzorgen wij na deelname uiteraard ook de accreditatie.

Samenwerking QT Time
De cursus wordt administratief afgehandeld door QT Time. Contactinformatie voor alle vragen over de cursussen:
Tel: 085 – 007 5040 of Mail: cursus@qttime.nl.

Na uw opgave verstuurt QT Time de bevestiging van inschrijving en de factuur doorgaans binnen 10 dagen.