Vrijwel elke week worden de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance, ergens in Nederland geconfronteerd met een situatie waarbij besmetting van een slachtoffer met gevaarlijk stoffen een rol speelt. Om veilig en effectief te kunnen optreden moeten de hulpdiensten daar effectief op zijn voorbereid. De coƶperatie Hazolutions spant zich in om deze groepen daarbij adequaat te ondersteunen door het verstrekken van informatie en door opleiden, trainen en oefenen.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in opdracht van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio recent de Handreiking Decontaminatie 1.1 uitgebracht. Het coƶperatie-lid Marc Ruijten is sinds kort lid van de expertgroep voor deze publicatie.

De herziene versie is gericht op het verstandig omgaan met kleinschalige en grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze filosofie is geheel in lijn met de benadering van Hazolutions: het bereiken van een proportioneel, realistisch en haalbaar niveau van voorbereiding op incidenten met gevaarlijke stoffen. U komt deze werkwijze tegen in onze AHLS-cursussen en bij onze advieswerkzaamheden.

De Handreiking Decontaminatie 1.1 is te downloaden via de website van het IFV.