Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) publiceert ieder jaar een overzicht van de acute intoxicaties en incidenten waarover zij zijn geconsulteerd door zorg- en hulpverleners. Het NVIC jaaroverzicht 2017 geeft interessant inzicht in trends bij acute intoxicaties. In 2017 is het aantal acute vergiftigingen met pijnstillers fors toegenomen. Dat geldt ook voor opioïde pijnstillers op recept (zoals oxycodon). Ook was een opmerkelijke toename te zien in het aantal bedrijfsongevallen waarvoor het NVIC werd geconsulteerd.

In 2017 werd het NVIC 47.958 keer telefonisch geraadpleegd over vergiftigingen bij 35.911 mensen en 7.162 dieren. Daarnaast is 100.970 keer gebruik gemaakt van de website www.vergiftigingen.info, waar hulpverleners zelf de toxicologische informatie van het NVIC kunnen raadplegen. Het NVIC is voor hulpverleners 24/7 bereikbaar op 030 – 274 8888.

Bron: Website UMC Utrecht