De personen achter Hazolutions
Marc Ruijten

Marc Ruijten

 Marc Ruijten (1960) is toxicoloog, epidemioloog en GAGS. Na een opleiding en promotie op het gebied van arbeid en gezondheid is hij geland in Rotterdam. Bij de GGD en later de GHOR raakte hij geïnteresseerd chemische incidenten.

Hij doet daar sinds 1995 dienst als GAGS, was betrokken bij OTO van hulp- en zorgverleners over risicobeoordeling en management van incidenten met gevaarlijke stoffen en was projectleider voor interventiewaarden gevaarlijke stoffen.

Daarna is hij door het RIVM gevraagd om het Centrum voor Gezondheidsonderzoek na Rampen op te zetten en de interventiewaarden verder internationaal te versterken. 

In 2007 heeft hij zijn carrière voortgezet als zelfstandig toxicoloog onder de naam CrisisTox Consult. Ook daar was crisis en (volks)gezondheid zijn leidraad. Vanaf 2009 heeft hij zijn werkzaamheden uitgebreid naar de zorg en deze vanaf 2017 ondergebracht bij Hazolutions. 

Hazolutions heeft daarmee nu bijgedragen aan een samenhangende methode voor de ziekenhuis- en prehospitale opvang van besmette slachtoffers, OTO-activiteiten voor zorg- en hulpverleners, een CBRN
e-learning en een cursus CBRN aandachtsfunctionaris. Voor enkele traumacentra doet Marc dienst als vaste CBRN-adviseur.

Lucas van Rossem

Lucas van Rossem

Lucas van Rossem (1958) is in zijn militaire diensttijd bij de Genie geboeid geraakt door de materie rondom CBRN. Later, als ambulanceverpleegkundige bij de brandweer, raakte hij verder betrokken bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Juist de onvoorspelbaarheid in combinatie met de mogelijkheid om daarop voor te bereiden spreekt hem aan.

Met een nuchtere kijk op hulpverlening is hij een ervaren partner in uw voorbereiding en scholing. Zijn uitgebreide kennis en ervaring met het organiseren, uitvoeren en evalueren van kleine en grote oefeningen is daarbij een interessante aanvulling.

Ook de begeleiding van teams is bij hem in vertrouwde handen.