Wat is de oplossing?

Een beperkte systematische voorbereiding volstaat doorgaans om goed voorbereid te zijn. De voorbereiding berust op drie pijlers:

Onze ondersteuning richt zich op het bereiken van een proportioneel, realistisch en haalbaar niveau van voorbereiding.

Hazolutions ondersteunt u daarbij op de volgende wijze:

1. Planvorming

Op organisatieniveau ondersteunt Hazolutions u bij het opstellen van protocollen en procedures die passen bij uw organisatie en die aansluiten bij realistische hulpvragen. 

Hazolutions helpt u bij de evaluatie van een daadwerkelijk incident. Samen met u en uw medewerkers kijken we naar het verloop van het incident en de inzet, gaan op zoek naar eventuele verbeterpunten en geven adviezen waarmee u verder kunt.

 

2. deskundig personeel

Op organisatieniveau helpen wij u bij het opstellen van OTO-programma’s (opleiden, trainen, oefenen) en kunnen deze ook voor u uitvoeren. Daarnaast ondersteunen we u bij het opzetten en uitvoeren van train-de-trainer programma’s in het CBRN-domein.

Hazolutions helpt u bij het voorbereiden en uitvoeren van mono- en multidisciplinaire oefeningen. Wij ondersteunen u dan bij het opsporen en de evaluatie van systeemfouten. Desgewenst kunnen we u voor zulke oefeningen geheel ontzorgen door het projectmanagement en rapportage op ons te nemen.

Op individueel niveau verzorgt Hazolutions voor u opleidingen en trainingen van zorg- en hulpverleners. Daarbij kunt u denken aan het aanbieden van basiskennis CBRN en het aanleren en inslijpen van de benodigde vaardigheden. Hazolutions werkt het liefst in kleine interactieve groepen, vanwege het hoge leerrendement.

De aangeboden leerstof blijft beter hangen door onze praktische oefeningen en trainingen. Inzet van speciaal daarvoor opgeleide Lotus-slachtoffers geeft onze trainingen een zeer realistisch karakter.

 

3. HUlpmiddelen

Aanvullend of separaat helpen we u bij de inrichting van uw afdeling of voertuig en bieden advies bij de aanschaf van noodzakelijke materialen.

Hazolutions verkoopt zelf géén materialen, omdat we u onpartijdig en zonder commercieel oogmerk willen adviseren. 

 

Onze klanten

Onze klanten zijn ambulancediensten, meldkamers, ziekenhuizen, MMT’s, huisartsenposten en gezondheidscentra maar ook brandweer, politie (waaronder bijzondere diensten) en private ondernemingen. We komen graag met u in gesprek om te bepalen hoe we u kunnen helpen om uw wensen en behoeftes te vervullen!